La paraula escrita és una eina per la revolta, José Luís Ponce