LGTBI

Les dones lesbianes, invisibilitzades als mitjans