12-O i com l'estat espanyol es defineix en base a l'opressió