Sexe, política i identitat a La pornografia de les petites coses