S'estrena "Bohemian Rhapsody". Tots els biopics musicals són iguals?