Abelles per-fumades, cubicaques i el retorn d'Elon Musk