Les nacionals catalanes ja tenen deu equips classificats pels grups