El planeta s'està quedant sense temps perquè l'escalfament estigui dins d'uns llindars manejables