"A les universitats s'ensenya el que Marx anomenava economia vulgar, deslligada de la política i les relacions socials"