Impactes, escenaris i passos per mitigar els efectes del canvi climàtic als PPCC