Lluís Llach i Martí i Pol (I): Un pont de mar blava