Curs per entendre el capitalisme: El diner com a sistema d'alienació