Una estratègia de ruptura per aquests judicis polítics, amb David Aranda