Pupil·les: l'antídot a la manca de dones als escenaris