Els remakes seguixen copant les principals apostes de les grans productores