"La lluita antifeixista hem de portar-la sempre al cor i sempre als carrers", Betlem Agulló