Res decidit a l'Ok Lliga femenina, l'Ok Plata ni Nacionals Catalanes