Daniel Day-Lewis seguix complint anys i deixant-nos orfes