Els Mossos d'Esquadra, ni herois ni traïdors, protectors de l'status quo; amb Jesús Rodríguez