L'habitatge com un dret, amb el Sindicat de Llogaters i Llogateres